Nowa firma - deklaracja-wekslowa

Deklaracja wekslowa

nowa-firma.com.pl


deklaracja wekslowa to pomocniczy dokument, który towarzyszy wekslowi (zazwyczaj wekslowi in blanco). W deklaracji wekslowej strony dogadują się w jakiem wypadku oraz jak weksel może zostać wystawiony i przedłożony do zapłaty.

deklaracja wekslowa chroni wystawcę weksla in blanco przed złym lub rozbieżnym z umową wystawieniem weksla przez jego właściciela. Złe albo niezgodne z umową wystawienie weksla nie cofa obciążenia wekslowego. Odpowiedzialność wekslowa nadal istnieje, lecz bywa ograniczona do klauzuli zawartej w deklaracji wekslowej. Deklaracja wekslowa może również w niektórych przypadkach pokrywać się w całości z porozumieniem wekslowym (o ile wcześniej nie zawarto przy niej jakiejś innej umowy).

Może zdarzyć się również tak, że deklaracja wekslowa nie występuje wcale. W rzeczywistości nader często wierzyciel wekslowy domaga się podpisania prezentowanego dłużnikowi pisma, które określa procedurę, jak ma być wystawiony obecności deklaracji wekslowej . Zdarza się, że wymienione pismo zyskuje nazwę deklaracji wekslowej.

Przekazaniu weksla niezupełnego bardzo często towarzyszy przekazanie deklaracji wekslowej. W takiej deklaracji zazwyczaj pojawia się zwykle stosowane upoważnienie wierzyciela oraz zdefiniowanie procedury wypełnienia weksla. Fakt bycia w posiadaniu deklaracji przez wierzyciela bardzo upraszcza jego sytuację dowodową w potencjalnej sprawie sądowej. Nabywca weksla pozyskuje z mocy porozumienia stron uprawnienie do uzupełnienia weksla. upoważnienie to powoduje powstanie, poprzez wykonywanie we własnym imieniu czynności, zobowiązania poza kauzalnego (wekslowego) człowieka, który chce złożyć parafkę na wekslu. Czynności te mają formę dwustronnej procedury prawnej. Realia takie mają zazwyczaj miejsce, kiedy na deklaracji dłużnik złoży podpis. Następnie oddaje się deklarację wierzycielowi. Dopiero w chwili złożenia podpisu przez wierzyciela nabiera ona właściwości umowy. Nie jest konieczne wykonanie tych czynności natychmiastowo. Zazwyczaj zdarza się to w sytuacji, kiedy trzeba wypisać weksel niezupełny. Póki deklaracja wekslowa nie posiada podpisu wierzyciela, nie można jej nazwać porozumieniem wekslowym, bądź jego częścią.

Złożenie podpisu na deklaracji wekslowej ma zazwyczaj miejsce po przekazaniu weksla niezupełnego w precyzyjnym znaczeniu oraz deklaracji, w chwili, kiedy dłużnik nie wykona jakiegoś świadczenia wynikającego umowy, która zabezpiecza weksel.